Tlf. 21 95 37 99 | Man - Fre 9 - 16
ForsideInfo & KontaktReisebetingelser

Reisebetingelser

Påmelding

Når du sender inn en forespørsel på vår hjemmeside mottar du et tilbud fra oss. 

Dette tilbudet er helt uforpliktende. 

Først når du betaler første avdrag i henhold til tilbudet er avtalen bindende for deg og for Asiatours.no.

Ved påmeldingen bekrefter reisedeltakeren samtidig at prisene og vilkårene for reisen som er nevnt i tilbudet er godkjent.

Endring av bestilling

Etter den bindende påmeldingen er det ikke mulig å endre reisen uten godkjenning fra Asiatours.no, og det må påregnes ekstra omkostninger for evt. endringer.

Avbestilling

Etter den bindende påmeldingen er det ikke mulig å avbestille reisen uten omkostninger. Ved avbestilling mellom bestillingsdatoen og 60 dager før avreise, refunderes ikke depositum. Ved avbestilling senere enn 60 dager før avreise refunderes ikke det innbetalte beløpet.

Hvis forholdene på reisemålet innenfor et tidsrom på 14 dager før avreisen er av en slik karakter at der vil være nærliggende fare for reisedeltakerens liv eller helse, dvs. krigshandlinger og naturkatastrofer, refunderes prisen for reisen i sin helhet. Det vil likevel være en betingelse at norske myndigheter (Utenriksdepartementet) direkte fraråder reise til det området det gjelder.

Dette gjelder likevel ikke hvis reisedeltakeren var kjent med forholdene, eller de var allment kjent da avtalen ble inngått.

Uteblivelse og lignende

Asiatours.no kan avkreves erstatning for uteblivelser eller ubenyttede tjenester.
Dersom reisedeltakeren ikke innfinner seg på angitt sted til angitt tid ut- eller hjemreisen, eller hvis deltakeren ikke kan delta på eller fullføre reisen pga. manglende reisedokumenter, har Asiatours.no rett til å ta seg betalt den totale prisen for reisen.

Hvis deltakeren uteblir eller på annen måte unnlater å benytte de ytelsene som er bestilt, kan det ikke kreves erstatning.

Overdragelse av reisen

Reisen kan overdras til en annen reisedeltaker enn booket, så sant dette skjer senest 4 uker før avreise. Asiatours.no forbeholder seg retten til å fakturere alle omkostninger i forbindelse med en slik overdragelse til enten den opprinnelige reisedeltakeren eller den reisedeltakeren som reisen overdras til.

Asiatours.no sitt ansvar

Asiatours.no er i henhold til pakkereiseloven ansvarlig for å gjennomføre reisene i henhold til program og prisliste.

Asiatours.no kan likevel ikke holdes ansvarlige for mangler, endringer og avlysninger pga. force majeure eller force majeure-lignende hendelser, dvs. hendelser som Asiatours.no ved avtalens inngåelse ikke har hatt mulighet til å forutse, avbøte eller avverge, (f.eks. avtalebrudd, overenskomststridige streiker m.m.) 

Asiatours.no opptrer alene som agent for de benyttede flyselskapene, og ansvaret for mangler, skader på personer eller gjenstander er begrenset til det erstatningsansvaret våre leverandører har i henhold til internasjonal lovgivning og bestemmelser om reise med rutefly (Warszawa-, Montreal- og Athen-konvensjonene).

Ditt ansvar som reisende

Reisedokumenter, reiseforsikring og vaksiner
Det er kundens ansvar å sørge for gyldig pass, visum, eventuell avbestillings- og reiseforsikring samt obligatoriske vaksiner. Under «Praktisk info» på www.Asiatours.no finnes relevante koblinger som kan være nyttige for å oppnå nødvendige dokumenter og vaksiner. 
Navnet på flybilletten skal være identisk med navnet i passet. Det er kundens ansvar å angi korrekt fornavn og etternavn på deltakerne ved registreringen, og å sikre at disse stemmer overens med alle for- og etternavn i deltakernes pass.

Avgangs- og innsjekkingstider

Kunden forplikter seg til å møte i tide på de angitte møtestedene.

Reklamasjoner under reisen

Eventuelle klager over mangler ved reisen skal meddeles direkte til Asiatours.no så snart som mulig etter at mangelen er konstatert ved reisemålet. Reklamasjon til hotell, guider eller andre personer under reisen anses ikke for gyldig reklamasjon. Reklamasjon skal henvendes direkte til Asiatours.no slik at Asiatours.no har mulighet til å bidra med omgående hjelp. Asiatours.no kan alltid kontaktes på de telefonnumrene som er angitt i dokumentene. Det er ikke mulig å reklamere via SMS.

Hvis det ikke reklameres hurtigst mulig, går retten til å gjøre mangler gjeldende senere tapt i henhold til Lov om pakkereiser § 26.

Øvrige betingelser

Programendringer/-avlysninger
Overnattingsstedene som er nevnt i programmet er å anse som et utgangspunkt, og det kan forekomme endringer til tilsvarende hotell/overnatting av samme standard.

Endringer i avgangs- og ankomsttider

Etter billettutstedelsen kan det forekomme endringer i avgangs- og ankomsttider, og det er kundens plikt å holde seg oppdatert om dette. 

Lov om pakkereiser

Pakkereiser solgt av Asiatours.no er omfattet av «Lov om pakkereiser». Det tas forbehold om feil og mangler.

Det danske reisegarantifondet

I samsvar med § 8 i lov nr. 315 av 14. mai 1997 om et reisegarantifond, er Asiatours.no medlem av det danske reisegarantifondet. Vi har medlemsnummer 1778.

Du kan når som helst ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til våre reisebetingelser.

SPØRSMÅL?

Kontakt ekspertene våre nå:
21 95 37 99
info@asiatours.no

Åpningstider:
Hverdager 9 - 16

Populære reiser
Bali, Indonesia
Bali, Indonesia
Rundreise på Bali, Gudenes øy.
 
Vakre Nordvietnam
Vakre Nordvietnam
Natur-og kulturopplevelser.
 
Opplev Kambodsja
Opplev Kambodsja
Kambodsjas klassiske høydepunkter
 

Nyhetsbrev

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du motta en mail ca. 3 ganger om måneden med relevante nyheter, gode tilbud m.m.